GROEPSAANBOD: Faalangst


EERSTE HULP BIJ FAALANGST

Groepstraining voor kinderen tussen 10 en 12 jaar


  

 
Is dit herkenbaar?

Dan kan deze training hulp bieden om beter met faalangst om te gaan!

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze groepstraining effectief is om de faalangst onder controle te krijgen, met als resultaat meer zelfvertrouwen en een beter welbevinden.


Werkwijze


Het doel van deze training is om de faalangst en bijbehorende gedachtes onder controle te krijgen, met andere woorden zijn deze bijeenkomsten gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Er wordt aandacht geschonken aan het begrijpen van faalangst, ontspanning en studie-aanpak. Onder begeleiding wordt gefocust op de buikademhalingen een zelfverzekerde lichaamshouding, maar ook het leren realistisch en positief denken over zichzelf en school staat centraal. De verschillende oefeningen in het werkboek zijn toepasbaar in de leefwereld van de jongeren uit deze leeftijdscategorie.

Informatie


Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:


  1. Ken je faalangst                                          oktober 2021
  2. Ontspanning                                               oktober 2021       
  3. Mijn denken de baas                                november 2021
  4. Relaxed studeren kun je leren                  november 2021
  5. Positief denken over jezelf                       november 2021
  6. Ik ben de baas over mijn gedachten           december 2021
  7. Wat straal je uit?                                      december 2021

 

De groepstraining vindt iedere dinsdag plaats van 16u00 tot 17u30.

Daarnaast krijgen ouders tips over hoe ze de begeleiding thuis constructief kunnen oppakken. De ouderbijeenkomst vindt op x november 2021 plaats om 20 uur.

 

De kostprijs voor de gehele trainingsbijeenkomsten inclusief werkboek is 320 euro.

Aanmelden


U kunt contact opnemen met Kim Steurs voor x september 2021.

e-mail: administratie@praktijkcocoon.be

telefoon: +32 474 28 11 50


Check facebook en instagram voor de meest up-to-date informatie!