OPVOEDINGSCONSULENT - LISE TIRI


ZONDER OORDEEL, SAMEN OP WEG!

“Ouderschap is de makkelijkste zaak van de wereld om een mening over te hebben, maar het moeilijkste in de wereld om te doen.”


- Matt Walsh, acteur

De O van ouderschap is nauw verbonden met onmacht, onzekerheid en onvoorspelbaarheid.

Vragen en twijfels horen dan ook bij opvoeden. Wanneer je moeilijkheden bij het opvoeden ervaart, heb je soms gewoon nood aan een duwtje in de juiste richting.

Als opvoedingsconsulent ga ik dan ook graag samen met jou op weg om een aanpak op maat uit te werken. Het is een laagdrempelige vorm van begeleiding waarbij ik jou met kleine of grote vragen over opvoeding ondersteun.