LOGOPEDIELogopedie is een beroep dat we zeer breed kunnen bekijken. Het is er voor kinderen en volwassenen. We geven een brede uitleg, maar in onze praktijk worden enkel kinderen behandeld.


Maar wat doet een logopediste nu precies? 


We gebruiken veel vaardigheden om onszelf verstaanbaar of duidelijk te maken naar andere toe. Soms is dit best moeilijk. Als logopediste werken we aan alles wat met communicatie te maken heeft.


Vele kennen ons als de spreek- of babbeljuf, iemand die je leert spreken.

Logopedie kunnen we verdelen in LOGO (=spreken) en PEDIE (=leren). Dus logischerwijs leren we iemand beter babbelen/spreken.

Natuurlijk is dit niet het enige dat we doen, maar het is er een onderdeel van. 

Binnen logopedie kunnen we mensen helpen met het volgende:


 • Spreken is een van de belangrijkste vaardigheden die we gebruiken om te communiceren. Sommige kinderen en/of volwassenen hebben moeilijkheden om bepaalde klanken uit te spreken zoals bijvoorbeeld de /s/. We spreken dan over lispelen. Andere maken van een /t/ een /k/, zo wordt het woord ‘tok’ ‘kok’. In dit geval spreken we over een articulatieprobleem. 


 • Soms zijn er moeilijkheden om woorden te leren, correcte zinnen te maken of een verhaal te vertellen. Door allerlei oefeningen en spelletjes leren we de juiste woorden aan waardoor je je beter kan uitdrukken. We spreken hier over een taalprobleem.


 • Tijdens het spelen of tijdens het werk, merk je misschien dat je snel hees wordt en geen stem meer hebt. Je hebt na een lange dag op school of op het werk last van keelpijn. Dit kan een teken zijn dat je je stem fout gebruikt. Er is sprake van een stemprobleem


  • Sommige kinderen of volwassenen haperen wel eens als ze spreken. Ze kennen alle woorden, kunnen alle klanken uitspreken maar die komen er niet altijd uit. Dit noemen we stotteren. Hier wordt al eens mee gelachen. Dan durven ze minder spreken of soms durven ze helemaal niet meer spreken. 


  • Op school leer lezen, spellen en rekenen. Sommige kinderen hebben hier moeite mee. Ze lezen een /b/ in plaats van een /d/. Andere kinderen schrijven al eens ‘taken’ in plaats van ‘takken’. Tijdens het rekenen lukt het optellen en aftrekken misschien niet zo goed. Je begrijpt misschien niet wat je moet doen als er staat ‘meer dan’, ‘minder dan’ of ‘viervoud’. Om te rekenen hebben we ook taal nodig. 


  • Tot slot moet je om al deze dingen te kunnen goed kunnen horen, ook hier hebben sommige kinderen en volwassenen problemen mee. Andere horen misschien helemaal niet. Dan kan je je verstaanbaar maken door gebaren of het aanwijzen van prenten, ook dit zijn problemen waar een logopedist je mee kan helpen.

  Kortom, er zijn veel dingen die vanzelfsprekend zijn maar die toch een belangrijke invloed hebben op communiceren als je ze minder goed kan of zelfs helemaal niet kunt. 


  Op de vraag wat is nu eigenlijk een logopediste? 


  Een babbeljuf, taaljuf, stotterjuf, luisterjuf, stemjuf, leesjuf, schrijfjuf, rekenjuf, …

  We hebben op dit moment geen logopediste in huis, maar we werken heel nauw samen met logopediepraktijken uit de ruimere regio rondom Zonhoven.