LISE TIRI

OPVOEDINGSCONSULENTE

Ik ben Lise Tiri. Ik heb orthopedagogie met keuzetraject creatieve methodieken gestudeerd aan de UC Leuven-Limburg een associatie van de Katholieke Universiteit Leuven.

Na het behalen van mijn bachelorsdiploma ben ik mij verder blijven verdiepen in tal van creatieve methodieken zoals kinderyoga, muziekbeleving, creatieve expressie enzovoort. In 2016 heb ik samen met mijn zus 'Anthé' opgestart waar we deze creatieve methodieken in de vorm van ouder/kind-workshops en kampjes aanbieden.

Momenteel werk als teamverantwoordelijke in een kinderdagverblijf. Het pedagogisch ondersteunen en coachen van de kinderbegeleiders is iets wat mij in deze job heel erg aanspreekt. Voordien heb ik 5 jaar in een gespecialiseerde peutertuin gewerkt. Hier kregen kinderen van 0 tot 4 jaar in een algemeen ontwikkelingsstimulerend klimaat therapie en medische zorg. Als opvoedster stond ik in voor de pedagogische ondersteuning en het aanbieden van activiteiten op maat.